Ακύρωση Παραγγελίας
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή πριν την αποστολή της. Εφόσον η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί από τον πελάτη με κατάθεση στην Τράπεζα ή Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα, το iexpert.gr αναλαμβάνει να επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του ποσού μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες. Τραπεζικά ή λοιπά έξοδα που τυχόν προκύψουν θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Η ακύρωση μπορεί να γίνει μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω e-mail.

Επιστροφή Προϊόντων
Ο πελάτης (καταναλωτής κατά τη διατύπωση του σχετικού νόμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός προθεσμίας (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στο iexpert.gr το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως.

Τα προϊόντα που προορίζονται προς επιστροφή θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις :

Να φέρουν άθικτες τις εργοστασιακές ταινίες ασφαλείας.(Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του θα πρέπει να μην έχει ανοιχτεί και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση)
Να αποσταλούν προς επιστροφή από τον παραλήπτη του προϊόντος το αργότερο σε δέκα (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.
Να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία με e-mail για την πρόθεσή σας.
Να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς του.

Ακολούθως, το iexpert.gr , αφού επιβεβαιώσει την κατάσταση του προϊόντος θα επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • ΣΙΚΑΓΟΥ 28 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  • 2105760057
  • INFO@IEXPERT.GR